Hotărâri de consiliu

Număr Titlu Data
74 / 2019 HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 77/2018 prin care s-a aprobat statul de funcţii si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului comunei Brusturoasa 12-09-2019
73 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3855/12.09.2014 a spaţiului din imobilul situat în localitatea Brusturoasa. Nr.466, domeniul privat al comunei Brusturoasa 12-09-2019
72 / 2019 HOTĂRÂRE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2019 12-09-2019
71 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea taxei speciale de salubrizare începând cu data de 01.09.2019 14-08-2019
70 / 2019 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice - consultanţă şi reprezentare în instanţă a Comunei Brusturoasa şi a Consiliului local al comunei Brusturoasa, 14-08-2019
69 / 2019 HOTARARE privind aprobarea anulării unor creanţe reprezentând, impozitul pe mijloacele de transport şi taxa de salubritate, în anul 2019 14-08-2019
68 / 2019 HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2019 14-08-2019
67 / 2019 HOTARARE privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati 14-08-2019
66 / 2019 HOTARARE cu privire la aprobarea lucrărilor de reabilitare si reparare a obiectivelor distruse de inundaţiile din perioada 18-23 iunie in anul 2019 in comuna Brusturoasa. 14-08-2019
65 / 2019 HOTARARE cu privire la necesitatea si oportunitatea amenajării unor grupuri sanitare pentru Şcoala Cuchinis - corp CI, altele decât cele incluse in proiectul “Amenajare Şcoala Cuchinis si înfiinţare grup sanitar si centrala termica , Brusturoasa, Bacau”,. 14-08-2019
64 / 2019 HOTĂRÂRE Privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunilor mai iunie şi iulie 2019, pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care isi desfasoară activitatea la unităţile de învăţământ din comuna Brusturoasa, judeţul Bacău si se deplasează din alte localităţi 14-08-2019
63 / 2019 HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar şi în Consiliului de administraţie din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa pentru anul şcolar 2019 - 2020 14-08-2019
62 / 2019 HOTĂRÂRE Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 sem I, angajaţi ai Primăriei comunei Brusturoasa judeţul Bacău 14-08-2019
Înapoi

Chestionare

Considerati oportuna înfiintarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor prin aplicatia ghiseul.ro?

Nu

Da

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Termeni și condiții • Politica cookies • Politica de confidentialitate