Hotărâri de consiliu

Număr Titlu Data
31 / 2020 H O T A R A R E privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “AMENAJARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BRUSTUROASA, JUDET BACAU” si solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM 25-03-2020
30 / 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2020 personalului din cadrul compartimentului Poliția Locală Brusturoasa 25-03-2020
29 / 2020 HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului estimativ pentru obiectivul “Lucrări de reparații pod Brusturoasa peste râul Trotuș, punct Gară, comuna Brusturoasa, județul Bacău” 25-03-2020
28 / 2020 H O T Ă R Â R E privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Societatea Națională de Cruce Roșie - filiala Bacău 25-03-2020
27 / 2020 HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei de salubritate, în anul 2020 si aprobarea scaderii si anularii obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din Registrul Comertului 25-03-2020
26 / 2020 HOTĂRÂRE Pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice si/sau a personalului didactic auxiliar care isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant din comuna Brusturoasa, pentru lunile ianuarie și februarie 2020 25-03-2020
25 / 2020 HOTARÂRE privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2020 25-03-2020
24 / 2020 HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB 25-03-2020
23 / 2020 HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2020 25-03-2020
22 / 2020 HOTARARE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile martie, aprilie și mai 2020 18-02-2020
21 / 2020 HOTARARE cu privire la demararea procedurilor de aprobare a actualizarii si realizarii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Brusturoasa, judetul Bacău 18-02-2020
20 / 2020 HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BRUSTUROASA 18-02-2020
19 / 2020 HOTARARE privind aprobarea planului de lucru pentru prestarea unor activitati in folosul comunitatii. 18-02-2020
Înapoi

Chestionare

Considerati oportuna înfiintarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor prin aplicatia ghiseul.ro?

Nu

Da

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

COVID_19Nu tremur la cutremur
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Termeni și condiții • Politica cookies • Politica de confidentialitate