Situaţii de Urgenţă

    
   
        Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Brusturoasa, a fost reorganizat prin H.C.L. nr . 31 din 20.12.2006 si are in componenţă 29 persoane din care 1 angajat - Şef serviciu - şi 28 voluntari.

Sef SVSU-  Covaci Dorin
Contact :
Tel. fix 0234.381.031
E-mail : serviciiurgenta@brusturoasa.ro
  MĂSURI DE PREVENIRE
PENTRU PERIOADELE CANICULARE
- POPULAŢIE-

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei:

-     Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

-      Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;

-      Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

-     Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici);

-     Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;

-     Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;

-      Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală;

-     Nu consumaţi alcool - vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei;

-     Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie;

-      Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

-     Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;

-Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;

-     Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător


 


MĂSURI DE PREVENIRE
PENTRU PERIOADELE CANICULARE
- PREVENIREA INCENDIILOR-

I.    Prevenirea incendiilor

în perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

-   Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.

-   Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.

-   Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

-   Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie.

-   Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive

-   Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

-   Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.

-   Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

-   Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

-   Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

II.    Prevenirea incendiilor de vegetaţie şi de mirişti.

în condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri: a) condiţii meteorologice fără vânt;

b)      parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

c)      izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

d)      desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

e)      asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

f)      asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

g)     asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;


MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ

Statistica incendiilor produse în ultimii ani arată că în această perioadă cauzele de incendiu cele mai frecvente sunt: focul deschis, nerespectarea regulilor de fumat şi arderile vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, de pe marginea căilor de comunicaţie, respectiv de pe diverse canale de irigaţie.

Pericolul mare la incendiile de vegetaţie uscată îl reprezintă nerespectarea distanţelor de siguranţă faţă de locuinţe, anexe gospodăreşti, depozite de furaje, păduri, plantaţii, reţele electrice, reţele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze şi lichide combustibile şi în multe situaţii clădirile, instalaţiile amintite au fost afectate producându-se pe lângă pagube materiale şi efecte cum ar fi întreruperea funcţionării instalaţiilor electrice, de telefonie sau întreruperea alimentării cu gaze.

Atenţie la arderile necontrolate !

Utilizarea focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale este prevăzută în Normele generale de apărare împotriva incendiilor şi în Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.576/605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.661 din 22.09.2008.

Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, au obligativitatea respectării prevederilor reglementărilor în domeniu, conform actelor normative mai sus menţionate, astfel:

                    arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

                    arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;

                    distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor din O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului;

                    arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc pe timp de zi, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate;

                    emiterea permisului de lucru cu foc se eliberează prin grija primarului prin şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ;

                    interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

ATENŢIE!

Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007: „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei”, iar conform prevederilor O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului: „Miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul autorităţii de mediu. Vinovaţii vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 3.000 la 6.000 lei, persoanele fizice, iar persoanele juridice, cu amenzi de la 25.000 la 50.000 lei."

     REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI

RECE

INSTALAŢII ELECTRICE

Ø    Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse frecvente de incendiu;

Ø   Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se apelează la specialişti;

Ø  Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri;

Ø  Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul producerii unui incendiu;

Ø  Nu cumpăraţi jucării electrice care se conectează direct la priză: o jucărie prin care trece o tensiune de 220V poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm jucăriile echipate cu un transformator de protecţie care reduce tensiunea la o valoare inofensivă, de regulă de 12 V;

     Ø  In cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor.......... in cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii putându-se declanşa un incendiu.

FUMAT

Ø  Se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie şi incendiu;

Ø   Nu fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi un incendiu.

COS DE FUM

Ø  Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.

JOCUL COPIILOR CU FOCUL

Ø  Păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc in locuri în care copii nu au acces;

Ø  Nu lăsaţi copiii singuri in casă cu sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate in funcţiune;

Ø  Exemplul celor mari cu privire la folosirea focului în prezenţa copiilor contează mult in educarea lor;

Ø  O dată cu creşterea, copiii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi cum să se comporte în situaţii de pericol.

MIJLOACE DE ÎNCĂLZI RE

Ø  Se interzice utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi lăsarea lor in funcţiune nesupravegheate;

Ø  Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi materialele combustibile;

Ø  Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni in contact;

Ø  Se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid;

Ø  Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate in gropi speciale, iar in condiţii de vânt se va stinge cu apă.

BUTELII DE GAZE LICHEFIATE / aragaz

Ø  Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

Ø  Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;

Ø  Se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare;

Ø  Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată;

Ø  Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

Ø  La aprinderea focului la aragazuri sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiţi principiul gaz pe flacără (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manevraţi robinetul de alimentare cu gaz).

POD

Ø  Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere. ...) în podurile clădirilor;

Ø  Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate in podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare.

AFUMĂTOARE

Ø  Se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora in magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.

La exploatarea sobelor care funcţionează cu lemne se vor respecta următoarele reguli:

Ø  in faţa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puţin de 1.25 m (lemne, motorină);

Ø  NU lăsaţi materiale combustibile in spaţiile dintre sobă şi perete şi NU uscaţi hainele pe sobă;

Ø  NU folosiţi pentru aprinderea lemnelor din sobă, materiale sau lichide combustibile ce produc vapori (benzină, diluant. etc.);

Ø   înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;

Ø  coşurile de fum vor fi tencuite pe toată suprafaţa;

Ø   in timpul funcţionării sobelor, uşiţa focarului va fi menţinută închisă şi zăvorâtă;

Ø  amplasaţi in faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni in contact;

Ø   nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de construcţie care pot lua foc;

Ø  cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate in gropi speciale, iar in condiţii de vânt se vor stinge cu apă.

La exploatarea sobelor care funcţionează cu combustibil lichid sau gaze se vor respecta următoarele reguli:

Ø  verificarea periodică şi menţinerea în stare de bună funcţionare a instalaţiilor (conducte, robinete, arzătoare etc.);

Ø   nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (de exemplu furtun de cauciuc, racord elastic, arzătoare construite artizanal);

Ø  când se constată prezenţa gazelor intr-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia: aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze;

Ø  atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coşurile de fum neinstalate sau neintreţinute corespunzător: monoxidul de carbon este un gaz inodor (fară miros) incolor (fară culoare), insipid (fără gust) şi de aceea nu poate fi sesizat la timp, inhalarea lui putând să va ucidă;

Ø  aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torţă, aprinzător, etc.) cu respectarea principiului "combustibil pe flacără”;

Ø  atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele vor fi deschise şi respectiv închise, mai întâi de la robinetul principal şi după aceea de la robinetul arzătorului;

Ø  se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile specifice de funcţionare a aparatelor.

Pe timpul utilizării sobelor, se interzice:

Ø  uscarea sau aşezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;

Ø  utilizarea sobelor fără uşiţe la focare sau cu uşiţele defecte;

Ø  lăsarea nesupravegheată a focului;

Ø  lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe in funcţiune;

Ø  executarea verificărilor de către persoane neautorizate;

Ø  supraîncălzirea sobelor in timpul exploatării.

 

Stimaţi cetăţeni !

    Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România
la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 6% ca
urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea
acestor incendii se soldează adesea cu tragedii.
    Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii au scăzut, se recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:
    1.Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o
persoană specializată;
    2.NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi
supraîncărcarea acesteia;
    3.NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
    4.Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
    5.NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
    6.Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
    7.NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
    8.Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care
acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;
   9.NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
   10.NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
   11.Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
   12.NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire
electrice în funcţiune.
    Cetăţeni, nu uitaţi !
    Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.

SVSU Brusturoasa
ć
Svsu Brusturoasa,
10 iun. 2011, 01:05
ĉ
FisaSVSU.doc
(9317k)
Svsu Brusturoasa,
12 ian. 2012, 23:22
Ċ
Svsu Brusturoasa,
10 iun. 2011, 00:48
Ċ
Svsu Brusturoasa,
10 iun. 2011, 00:46
ĉ
Svsu Brusturoasa,
27 nov. 2011, 01:34
ċ
Planpregatire2011.rar
(257k)
Svsu Brusturoasa,
5 dec. 2011, 01:34
ċ
Prevenire(distribuirefluturasi).flv
(3256k)
Svsu Brusturoasa,
7 dec. 2011, 01:54
ċ
Preveniresituatiideurgenta(distribuitfluturasicetatenilor).rar
(1463k)
Svsu Brusturoasa,
7 dec. 2011, 01:11
Ċ
Svsu Brusturoasa,
3 apr. 2013, 03:42
Ċ
Svsu Brusturoasa,
10 iun. 2011, 00:42