Turism la noi

Comuna Brusturoasa, fiind străbătută de şoseaua naţională şi de o cale ferată, importante în circuitul rutier şi feroviar al ţării, este dispusă oricând să primească turişti români şi străini ce vor să-şi completeze cunoştinţele cu un peisaj reprezentativ al pitoreştii Românii.

Aspectul geografic al ţinutului, aerul curat, ospitalitatea locuitorilor, poate fi oricând un moment de popas al turistului dornic să vadă, nu numai în trecere, aceste locuri. Datorită frumuseţii peisajelor ce pot încânta ochii vizitatorilor, se preconizează a fi practicat în scurt timp turismul de tip rural, prin valorificarea aerului curat, mai puţin poluat, a apelor curate şi repezi de munte, vegetaţia şi flora specifică. Valea Camencii prezintă mari perspective de a deveni în viitorul apropiat o importantă zonă turistică, pentru recreere şi agrement, vale  care se  asemănă foarte bine cu Valea Sovejei, judeţul Vrancea.

        În  viitorul  apropiat,  agroturismul  poate  fi practicat şi pe teritoriul comunei putând fi valorificate calitatea peisajului natural, obiectivele turistice de factură religioasă la care se pot adăuga calitatea aerului şi a apelor, un element cheie fiind şi ospitalitatea oamenilor din această zonă, trăsătură definitorie pentru brustureni. Un element de atracţie pentru turismul rural l-ar putea constitui artizanatul, tradiţiile şi obiceiurile locale.Turistii s-ar putea bucura de consumul unor preparate culinare şi a unor băuturi specifice zonei, unele dintre ele chiar unice, de produsele alimentare 100% naturale, existente în gospodăriile sătenilor, alimente fără aditivi, conservanţi sau compuşi chimici sintetici. Ar putea fi astfel valorificate în întregime, produsele realizate în gospodăria ţărănească.

Comuna  Brusturoasa  poate  oferi ca obiective  turistice următoarele instituţii:

- Primăria – cu clădire proprie,  din cărămidă, construită  în  anul  1936 si renovata in anul 2010, unde

lucrează aparatul administrativ al comunei;

       - Şcoala gimnaziala „Ioana  Radu  Rosetti” Brusturoasa – o clădire cu etaj, cu încălzire centrală, cu 14 săli de clasă, 3 laboratoare, 2 săli pentru învăţământul preşcolar, unde îşi desfăşoară activitatea cadre didactice ce pregătesc absolvenţi de clasa a VIII-a ce reuşesc cu succes să-şi continue studiile în licee şi scoli profesionale;

        - Biserica ortodoxă cu hramul  „Naşterea  Maicii  Domnului” – ce datează din anul 1863, fiind construită mai întâi din lemn, iar în anul 1871 construită din  piatră, bine gospodărită şi întreţinută  până prezent de către enoriaşi;

        - Biserica ortodoxă din satul Camenca – dată în folosinţă în anul 2003, construcţie realizată din lemn;

      - Biserica romano-catolică din satul Hângăneşti – finalizată  în anul 2000, prin contribuţia şi munca enoriaşilor romano-catolici;

        - Biserica romano-catolică din satul Cuchiniş – finalizată în anul 2007, construcţie realizată din lemn.

În satele Cuchiniş şi Camenca funcţionează  şcoli cu clasele I – IV, şcoli cu predare simultană.