Consiliul Local‎ > ‎

Hotărâri Consiliu


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 485140 lei  1041k v. 1 20 mar. 2017, 04:15 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind modificarea Hotararii nr 66/30.11.2012 cu privire la aprobarea taxelor si impozitelor pt anul 2013  16961k v. 1 6 mar. 2013, 04:06 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  4090k v. 1 20 mar. 2017, 04:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău  1008k v. 1 20 mar. 2017, 04:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  461k v. 4 27 mar. 2019, 01:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1001k v. 2 11 apr. 2016, 03:47 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  889k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  971k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6844k v. 4 28 sept. 2017, 03:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  8297k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  852k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  2462k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1035k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  837k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6482k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3673k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1313k v. 2 11 apr. 2016, 03:47 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN   1188k v. 3 6 mar. 2013, 03:15 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru acoperirea golurilor de Casa in anul 2013   530k v. 2 6 mar. 2013, 03:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea deschiderii unui cont curent si contractarea unui împrumut bancar   1175k v. 2 6 mar. 2013, 03:09 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici pentru proiectul cu denumirea "AMENAJARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU"  1009k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „AMENAJARE ŞCOALA CUCHINIŞ ŞI ÎNFIINŢARE GRUP SANITAR ŞI CENTRALĂ TERMICĂ LOCALITATE CUCHINIŞ, COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU"  1063k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „Construcţie punte pietonală peste râul Trotuş, în zona gării CFR , în comuna Brusturoasa, judeţul Bacău",  505k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 Ia Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău"  818k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Aprobarea cotizaţiei anuale Ia patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB  632k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comuna Brusturoasa si Serviciului Public de Asistenţă Socială Brusturoasa  1408k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea „ Planului de analiza a riscurilor comunei Brusturoasa „  314k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială BRUSTUROASA în anul 2017  1755k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău  373k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile aprilie, mai iunie 2017  369k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „Reabilitare Şcoala Gimnazială Ioana Radu Rosseti, Brusturoasa, Bacău"  962k v. 2 20 mar. 2017, 04:08 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Acoperire deficit bugetar  359k v. 2 7 feb. 2017, 04:19 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  943k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  998k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  751k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  711k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1176k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  460k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  842k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  492k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  510k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  501k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  868k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  457k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  949k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  489k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  946k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  560k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6198k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  474k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  447k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  886k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1063k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  599k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Brusturoasa  663k v. 2 28 aug. 2012, 23:42 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea luarii in administrarea a unui numar de 817 unitati de compostare individuala   1460k v. 2 28 aug. 2012, 23:53 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  643k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  548k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  507k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire şi dotare Cămin Cultural, sat Brusturoasa, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău”.  1229k v. 2 22 nov. 2017, 03:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa pentru trimestrul III 2017  2076k v. 2 22 nov. 2017, 03:22 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2017  2818k v. 2 22 nov. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE aprobarea inventarului centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brusturoasa  9702k v. 2 22 nov. 2017, 03:24 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  762k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1134k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  443k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  659k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  513k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  520k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1925k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  2158k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1356k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6147k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3183k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1426k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1029k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  20116k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  529k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  888k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  804k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  510k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  450k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”  814k v. 3 7 feb. 2017, 04:24 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Primirea oraşului ONEŞTI in calitate de membru la - ADIB   456k v. 3 7 feb. 2017, 04:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ADIS Bacău, pentru anul 2017   836k v. 3 7 feb. 2017, 04:30 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Planul de lucru pentru prestarea unor activitati in folosul comunitatii.   1888k v. 3 7 feb. 2017, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Transmiterea dreptului de administrare pentru un microbuz marca FIAT-DUCATO, către Şcoala Gimnazială „Ioana R Rosetti” Brusturoasa   663k v. 3 7 feb. 2017, 05:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială „Sf. Stelian" Brusturoasa a imobilelor terenuri si clădiri, proprietate publica a U.A.T. Brusturoasa, in care isi desfăşoară activitatea  1079k v. 2 20 mar. 2017, 04:18 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Raport de evaluare a imobilului situat în comuna Brusturoasa, nr. 466,  413k v. 3 7 feb. 2017, 05:22 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie Reabilitare Şcoala Gimnazială Ioana Radu Rosseti, Brusturoasa, Bacău”  2247k v. 2 22 nov. 2017, 03:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie „Amenajare Şcoala Cuchiniş şi înfiinţare grup sanitar şi centrală termică localitate Brusturoasa, Comuna Brusturoasa, judeţul Bacău"  2271k v. 2 22 nov. 2017, 03:28 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotatare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013   5577k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind incheierea exercitiului bugetra pa anul 2013   568k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
H.C.L privind aprobarea listei de investitii pe anul 2013  1944k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HCL privind organizarea retelei scolare pt. anul 2013-2014  503k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea taxelor la serviciile de salubritate prestate de catre SC ECO VALEA MUNTELUI  599k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea planului de lucru pt. prestarea unor servicii in folosul comunitatii  2976k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotatare privind scutirea de plata impozitului pe cladiri si terenul aferent Centrului pt. conservarea traditiilor  697k v. 3 3 apr. 2013, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind stabilirea unor masuri pt. gospodarirea si infrumusetarea comunei  2259k v. 3 3 apr. 2013, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare, necesare prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta  467k v. 2 3 apr. 2013, 05:01 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind insusirea si aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investitie”Construire Cămin cultural racord electric si dotări in comuna Brusturoasa, judeţul Bacau”   746k v. 3 9 mai 2012, 05:32 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodărire, Intretinere si înfrumuseţare a comunei Brusturoasa  505k v. 4 9 mai 2012, 05:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea “Regulamentului Local al Consiliului Local Brusturoasa privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism”   668k v. 3 9 mai 2012, 05:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea demolării imobilului constructie “Cămin Cultural, comuna Brusturoasa”Judeţul Bacau   842k v. 3 9 mai 2012, 05:39 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind acordul de principiu al Consiliului Local al comunei Brusturoasa Privind contractarea unui împrumut in vederea achitarii TVA -ului aferent proiectului MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC133 si DC134, CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA BRUSTUROASA pana la rambursarea acestuia de către APDRP IASI   791k v. 3 9 mai 2012, 05:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brusturoasa   527k v. 3 9 mai 2012, 05:35 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea,funcţionarea şi organizarea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Brusturoasa  976k v. 2 22 oct. 2017, 23:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Brusturoasa  881k v. 2 22 oct. 2017, 23:25 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire a comunei Brusturoasa şi respectarea condiţiilor de mediu  2659k v. 2 22 oct. 2017, 23:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii: ’’Reparaţii drum sătesc Buruienişu de Sus - Biserică, afectat de fenomene hidrometeorologice”  592k v. 2 23 oct. 2017, 01:52 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind atribuirea denumirii străzilor in satele componente ale comunei BRUSTUROASA judeţul Bacau.  3856k v. 2 23 oct. 2017, 01:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare  4300k v. 2 23 oct. 2017, 01:55 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  469k v. 2 15 nov. 2016, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  494k v. 2 15 nov. 2016, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  486k v. 2 15 nov. 2016, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  15055k v. 2 15 nov. 2016, 04:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  915k v. 2 15 nov. 2016, 04:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  449k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  476k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  537k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1724k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  846k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  832k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  919k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  861k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1045k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  2729k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3397k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  493k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  548k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  555k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1152k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  524k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  437k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂREprivind desemnarea reprezentantului consiliului local, ca membru în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director  978k v. 2 24 iul. 2017, 00:43 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local la finanţarea activităţii de proiecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pe anul 2017  941k v. 2 24 iul. 2017, 00:43 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  431k v. 2 2 sept. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  896k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  930k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  527k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  511k v. 3 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3352k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  921k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  447k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1085k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  13386k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  934k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  876k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1135k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1832k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  796k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1449k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  8722k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  845k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  912k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  530k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  512k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  497k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  415k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  727k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  692k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  415k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  388k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  743k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  475k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  469k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1012k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  524k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan din satul Brusturoasa,în două corpuri funciare distincte în vederea realizării obiectivului de investiţie Cămin Cultural.  1355k v. 2 24 iul. 2017, 01:28 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017  545k v. 2 24 mai 2017, 05:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea aderării comunei Brusturoasa la Societatea Naţională de Cruce Roşie  386k v. 2 24 mai 2017, 05:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea Planului anual si de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionării situaţiilor de urgenţă.  5467k v. 2 24 mai 2017, 05:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea realizării unor lucrări  521k v. 2 24 mai 2017, 05:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARAREPrivind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea măsurătorilor topografice pentru ridicarea în plan a limitelor sectoarelor proiectate în vederea desfăşurării programului de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara  357k v. 2 24 mai 2017, 05:16 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind numirea Dirigintilor de Şantier pentru realizarea investitiei „Dezvoltare locala in comuna Brusturoasa, jud. Bacau   614k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Brusturoasa pentru anul 2011.   554k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea solicitării Scrisorii de Garanţie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN   574k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotararea privind aprobarea instrumentării Proiectului Integrat de Investitii „Modernizare drumuri comunale DC 133 şi DC 143, Centru social şi Promovarea patrimoniului cultural rural, în comuna Brusturoasa, Judeţul Bacău".   502k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea proiectului „ LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA BRUSTUROASA „   924k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre privind majorarea de capital social şi numirea unui cenzor plin şi a unui cenzor supleant la S.C ECO VALEA MUNTELUI SRL Comăneşti  1073k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre cu privire la achiziţionarea unui mijloc de transport  455k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre cu privire la aprobarea casării unui mijloc de transport  455k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind asocierea Consiliului Local BRUSTUROASA, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui   591k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare pentru aprobarea statului nominal de functii si organigramei   535k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare pentru rectificarea bugetului local al comunei Brusturoasa pentru anul 2011.   470k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de,, Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase, in judetul Bacau".  1013k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2011   854k v. 3 28 aug. 2012, 23:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA SUMELOR PROVENITE DIN SUBVENŢII APIA   507k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind atribuirea in folosinţa gratuita in favoarea EON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. a suprafeţei de 25 mp ocupata definitiv de fundaţia stâlpului metalic LEA 110 Kv   861k v. 4 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind înfiinţarea "Registrului local al Spaţiilor verzi din comuna Brusturoasa"   536k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie "Construcţie centru de informare turistică, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău, " prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală   969k v. 3 28 aug. 2012, 23:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr 31 din data de 05.05.2011 cu privire la susţinerea activitatii Politiei Animalelor.  429k v. 4 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea proiectului „ LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA BRUSTUROASA „   1030k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2011   578k v. 2 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru o perioadă de 2 luni   453k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind primirea comunelor Cleja si Tamas in calitate de membri la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia   534k v. 3 19 apr. 2012, 01:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARAREprivind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 din comuna Brusturoasa, jud. Bacau;  532k v. 4 19 apr. 2012, 01:20 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind organizarea reţelei şcolare a unitatilor de învatamant preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012/2013, din comuna Brusturoasa, judeţul Bacau.   505k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind numirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Brusturoasa in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii în unitatile de de invatama.nt preuniversitar de stat din comuna Brusturoasa, judeţul Bacau   645k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea contractării si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.600.000 Iei pentru finalizarea implementării proiectului pe M322 MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC133 SI DC 134 , CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA BRUSTUROASA.   799k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind modificarea listei de investiţii in cadrul bugetului local pe anul 2012  607k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”   687k v. 3 19 apr. 2012, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si statului de funcţii şi de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Brusturoasa pentru anul 2012.   1069k v. 3 19 apr. 2012, 01:14 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind constatarea islazului comunal ca fiind în proprietatea Unitatii Administrativ -Teritorială Brusturoasa, judeţul Bacău din anul 1990.   634k v. 3 19 apr. 2012, 01:16 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizatiei anuale ia Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui  561k v. 3 19 apr. 2012, 01:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 50 din data de 24.10.2011 cu privire la introducerea unor taxe speciale pentru baza sportiva si vestiarul aferent, aflate în administrarea Primăriei Comunei Brusturoasa.   518k v. 3 19 apr. 2012, 01:18 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economiciai investiţiei REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  443k v. 3 17 apr. 2012, 22:32 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brusturoasa   626k v. 3 19 apr. 2012, 01:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotararea privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor   544k v. 3 17 apr. 2012, 22:35 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  448k v. 2 23 oct. 2015, 02:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  987k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  914k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  458k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  821k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  833k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1225k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  990k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  450k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  506k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  511k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  520k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  508k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  555k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  956k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1307k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  491k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  466k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  975k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1632k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  899k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  577k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  502k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  759k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  879k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  894k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni  557k v. 3 1 mar. 2012, 01:43 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea taxelor la serviciile de salubritate   589k v. 3 1 mar. 2012, 01:47 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita in favoarea EON MOLDOVA a suprafetei de 795 mp teren   624k v. 3 1 mar. 2012, 01:57 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea aprobarii cotizatiei anuale la ADIS BACAU  708k v. 3 1 mar. 2012, 01:59 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarului de ajutor social, etc.  634k v. 3 1 mar. 2012, 02:03 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind scutirea de plata impozitului pe cladiri si terenul aferent Centrului pentru conservarea traditiilor.............  657k v. 3 1 mar. 2012, 02:05 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2012  571k v. 3 1 mar. 2012, 02:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012  1079k v. 3 1 mar. 2012, 02:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2011  511k v. 4 1 mar. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2018  1359k v. 2 9 ian. 2019, 03:59 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care isi desfasoara activitatea la unităţile de invatamant din comuna Brusturoasa, judeţul Bacau si se deplasează din alte localitati pentru perioada decembrie 2017 - august 2018  1012k v. 2 9 ian. 2019, 04:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa brută Dărmăanesti  946k v. 2 9 ian. 2019, 04:01 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea “ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU”  1874k v. 2 9 ian. 2019, 04:02 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  432k v. 2 28 sept. 2017, 03:12 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ÎNFIINŢARE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU”  8218k v. 2 9 ian. 2019, 04:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2018  2824k v. 2 9 ian. 2019, 04:05 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului procesului verbal al procedurii de conciliere privind reluarea prestării serviciului de colectare si transport deşeuri municipale de către SC Compania Romprest Service SA Bucureşti  907k v. 2 1 feb. 2018, 02:53 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din Secţiunea dezvoltare, sursa A, existent la data de 31.12.2018, în valoare de 360.409,37 lei  691k v. 2 20 feb. 2019, 05:29 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea Procesului verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii şi de scoatere din inventar a unor bunuri aparţinând Consiliului Local Brusturoasa, si a unităţilor de sub autoritatea acesteia, pentru anul 2018  1165k v. 2 20 feb. 2019, 05:30 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE pentru respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea unei subvenţii din bugetul public local pentru finanţarea serviciului public de salubrizare  682k v. 2 20 feb. 2019, 05:31 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea alocării sumei de 300.000 lei din excedentul bugetar al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă la secţiunea funcţionare in anul 2019  580k v. 2 20 feb. 2019, 05:33 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Şcoala Gimnaziala "Ioana Radu Rosetti" Brusturoasa, Bacau", după încheierea contractului de achiziţie publică  1035k v. 2 20 feb. 2019, 05:34 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂREprivind aprobarea unui traseu şi a condiţiilor de acces pe drumurile publice din comuna Brusturoasa pentru asigurare accesului la platforma de depozitare a gunoiului de grajd în vederea implementării proiectului ’’Construire platformă de depozitare a gunoiului de grajd, sat Camenca, comuna Brusturoasa, jud. Bacău", având ca beneficiar I.I. Toncu Stefan-Cornel  1193k v. 2 11 sept. 2018, 03:08 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018  913k v. 2 6 feb. 2019, 04:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr.3 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a Proiectului ’’Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”  7557k v. 2 6 feb. 2019, 04:01 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 şi aprobarea tarifelor modifícate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.  7096k v. 2 6 feb. 2019, 04:03 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa în trimestrul IV 2018  2599k v. 2 6 feb. 2019, 04:04 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017  894k v. 2 1 feb. 2018, 02:55 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2017  4516k v. 2 6 apr. 2017, 00:23 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii noiembrie 2018 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care isi desfasoară activitatea la unităţile de învăţământ din comuna Brusturoasa, judeţul Bacău si se deplasează din alte localităţi  1008k v. 2 9 ian. 2019, 05:03 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării Avizului conform pentru organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Brusturoasa în anul şcolar 2019-2020  1215k v. 2 9 ian. 2019, 05:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului anual de evoluţie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ’’sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul bacău”  10624k v. 2 9 ian. 2019, 05:05 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind includerea in inventarul domeniului public al Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău a obiectivului realizat prin „Achiziţie microbuz specializat pentru accesibilizarea serviciilor sociale in comuna Brusturoasa, Judeţul Bacau”  1235k v. 2 9 ian. 2019, 05:05 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018  1761k v. 2 9 ian. 2019, 05:06 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind anularea sau scăderea unor creanţe fiscale  619k v. 2 9 ian. 2019, 05:08 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind primirea comunelor Lunca de Sus si Lunca de Jos in calitate de membri la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara ’’Trotuş Gaz” - modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia  1003k v. 2 9 ian. 2019, 05:10 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2018  3960k v. 2 11 sept. 2018, 03:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa în trimestrul II pe anul 2018  4710k v. 2 11 sept. 2018, 03:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea vânzării acţiunii deţinute de Comuna Brusturoasa din capitalul social al S.C. ECO VALEA MUNTELUI S.A  591k v. 2 11 sept. 2018, 03:28 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea fondurilor necesare desfăşurării activităţilor organizate cu ocazia Zilelor comunei Brusturoasa  589k v. 2 11 sept. 2018, 03:29 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru persoana singură Spanache Dumitru  807k v. 2 11 sept. 2018, 03:33 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea Planului anual si de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionării situaţiilor de urgenţă.  593k v. 2 11 sept. 2018, 03:35 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018 -2019 din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa  609k v. 2 9 ian. 2019, 03:43 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău   657k v. 2 9 ian. 2019, 03:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “ Lucrări de rep araţii drum uri com un ale afectate de in u n d aţiile din 29-30.06.2018, sat Buruienişu de Sus, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău”  3160k v. 2 9 ian. 2019, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul : ’’Lucrări de reparaţii drumuri săteşti sat Brusturoasa, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău”  2810k v. 2 9 ian. 2019, 03:47 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017  1703k v. 2 1 feb. 2018, 03:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului situat în satul Brusturoasa, comuna Brusturoasa înscris în cartea funciară nr. 60528, nr. topo 60528, domeniu public al comunei Brusturoasa şi actualizarea geometriei acestuia  849k v. 2 1 feb. 2018, 03:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a oraşului Dărmăneşti  1101k v. 2 1 feb. 2018, 03:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 37 din 31 iulie 2017 aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult din comuna Brusturoasa în anul 2017  989k v. 2 1 feb. 2018, 03:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru familiile Dobriţiou Ciprian şi lulişca Vasile, a căror locuinţe au fost total sau parţial distruse în urma incendiiilor  951k v. 2 1 feb. 2018, 03:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea achiziţionării de pietriş pentru drumurile săteşti şi vicinale  575k v. 2 1 feb. 2018, 03:04 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei anuale,pentru anul 2019, la patrimonial Asociaţiei Comunelor din Romania (ACoR)  785k v. 2 27 mar. 2019, 01:24 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a comunei Brusturoasa, judeţul Bacău, în anul 2019  3177k v. 2 27 mar. 2019, 01:25 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Brusturoasa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018  607k v. 2 27 mar. 2019, 01:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Brusturoasa în anul şcolar 2019-2020  639k v. 2 27 mar. 2019, 01:33 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea „Planului de analiză a riscurilor comunei Brusturoasa,,  571k v. 2 27 mar. 2019, 01:34 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de lucru pentru prestarea unor activitati in folosul comunitarii.  2922k v. 2 27 mar. 2019, 01:35 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind acordarea unei subvenţii din bugetul local comunei Brusturoasa pentru finanţarea serviciului public de salubrizare  1191k v. 2 27 mar. 2019, 01:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
H OTARARE privind achiziţionarea serviciului juridic prin încheierea unui contract de asistenţă juridică a comunei Brusturoasa şi Primăriei comunei Brusturoasa în litigiul cu ASOCIAŢIA DREPTATE PENTRU TOŢI-ADP  795k v. 2 27 mar. 2019, 01:37 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile martie, aprilie şi mai 2019  551k v. 2 27 mar. 2019, 01:48 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 sem II, angajaţi ai Primăriei comunei Brusturoasa judeţul Bacău  628k v. 2 27 mar. 2019, 01:48 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE pentru aprobarea executării de lucrări de decolmatare şi reprofilare a râului Trotuş  714k v. 2 27 mar. 2019, 01:50 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea taxei speciale de salubrizare începând cu data de 01.02.2019  861k v. 2 27 mar. 2019, 01:50 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea unor taxe pentru utilizarea drumurilor de interes local  1921k v. 2 27 mar. 2019, 01:51 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii octombrie 2018 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care isi desfasoară activitatea la unităţile de învăţământ din comuna Brusturoasa, judeţul Bacău si se deplasează din alte localităţi  996k v. 2 9 ian. 2019, 04:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani în vederea organizării activităţilor specifice sărbătorilor de iarnă  628k v. 2 9 ian. 2019, 04:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii a numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna BRUSTUROASA  3189k v. 2 9 ian. 2019, 04:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru pentru unităţile de cult din comuna Brusturoasa în anul 2018  1116k v. 2 9 ian. 2019, 04:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială BRUSTUROASA în anul 2018  2278k v. 2 9 ian. 2019, 04:15 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  8390k v. 2 10 ian. 2019, 01:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  14572k v. 2 10 ian. 2019, 01:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind anularea sau scăderea unor creanţe fiscale  1783k v. 2 9 ian. 2019, 04:15 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind plata sumei de 1553 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat şi taxă de timbru  657k v. 2 9 ian. 2019, 04:16 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018  1301k v. 2 9 ian. 2019, 04:33 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile decembrie 2018 - ianuarie, februarie 2019  556k v. 2 9 ian. 2019, 04:33 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa pentru trimestrul I 2018  580k v. 2 7 mai 2018, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea raportului de evaluare al bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului privat al Comunei Brusturoasa şi ajustarea valorilor de inventar  1017k v. 2 7 mai 2018, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 37 din 22.06.2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate a Consiliului local al Comunei Brusturoasa  620k v. 2 7 mai 2018, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Comunei Brusturoasa la finanţarea activităţii de proiecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pe anul 2018  1066k v. 2 7 mai 2018, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării proiectului de investiţii, „ Amenajare drumuri de interes local în comuna Brusturoasa, judeţul Bacău”, întocmirea studiilor şi a proiectului tehnic  904k v. 2 7 mai 2018, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind buna gospodărire, înfrumuseţare şi întreţinere a comunei Brusturoasa, judeţul Bacău, în anul 2018  3231k v. 2 7 mai 2018, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Eroilor 2018  638k v. 2 7 mai 2018, 02:21 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ” Amenajare drumuri de interes local în comuna Brusturoasa, judeţul Bacău”  729k v. 2 9 ian. 2019, 03:51 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂREprivind implementarea proiectului „AMENAJARE DRUMURI DE INTERES LOCALE ÎN COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU”  2196k v. 2 9 ian. 2019, 03:52 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiarunităfilor de cult din comuna Brusturoasa, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România  5749k v. 2 9 ian. 2019, 03:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Parohia ortodoxă ’’Sfântul Ilie” Camenca comuna Brusturoasa în anul 2018  955k v. 2 9 ian. 2019, 03:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii septembrie 2018 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar.  1001k v. 2 9 ian. 2019, 03:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa în trimestrul III pe anul 2018  4890k v. 2 9 ian. 2019, 03:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea consumului mediu de combustibili pentru autovehiculele si utilajele aflate in patrimoniul primăriei Brusturoasa  1038k v. 2 9 ian. 2019, 03:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  1855k v. 2 11 sept. 2018, 04:04 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Local în Consiliul de Administraţie pentru anul şcolar 2018 - 2019 din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa  620k v. 2 11 sept. 2018, 04:06 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta  5555k v. 2 11 sept. 2018, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii privind reglementarea acordării înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscal-bugetare restante datorate bugetului local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău de către persoanele fizice si juridice  11119k v. 2 11 sept. 2018, 04:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2018  548k v. 2 11 sept. 2018, 04:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării acţiunii deţinute de Comuna Brusturoasa din capitalul social al S.C. ECO VALEA MUNTELUI S.A  681k v. 2 11 sept. 2018, 04:12 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2017  3496k v. 2 1 feb. 2018, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comuna Brusturoasa si Serviciului Public de Asistenţă Socială Brusturoasa  2542k v. 2 1 feb. 2018, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARÂ RE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile decembrie 2017 , ianuarie şi februarie 2018  547k v. 2 1 feb. 2018, 03:14 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea scutirii de Ia plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe terenul aferent Centrului pentru conservarea tradiţiilor si dezvoltare rurala durabila din Brusturoasa aparţinând Asociaţiei ’’Prietenii Pământului” Galaţi  865k v. 2 1 feb. 2018, 03:15 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/27.09.2017, privind atribuirea de denumiri străzilor în satele componente ale comunei Brusturoasa, judeţul Bacău.  629k v. 2 1 feb. 2018, 03:16 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru respingerea proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Bandea Gheorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Partidului Uniunea Naţională pentru Progresul României  970k v. 2 1 feb. 2018, 03:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume de bani în vederea organizării activităţilor specifice sărbătorilor de iarnă  585k v. 2 1 feb. 2018, 03:17 Svsu Brusturoasa
ċ

Descărcați
HOTARARE privind stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018  19064k v. 2 1 feb. 2018, 03:18 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2017  547k v. 2 28 sept. 2017, 02:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 18/1999 - inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Brusturoasa, modificată şi completată prin HCL nr. 5/30.01.2014  1951k v. 2 28 sept. 2017, 02:57 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „ACHIZIŢIE MICROBUZ SPECIALIZAT PENTRU ACCESIBILIZAREA SERVICIILOR SOCIALE IN COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACAU”  1929k v. 2 28 sept. 2017, 02:58 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tebnico-economici pentru proiectul cu denumirea „amenajare şcoala cuchiniş şi înfiinţare grup sanitar şi centrală TERMICĂ LOCALITATE BRUSTUROSA, COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU"  915k v. 2 28 sept. 2017, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE pentru aprobarea încetării activităţii Centrului de zi pentru copii ’’Sfanţul Stelian”, sat Hîngăneşti, comuna Brusturoasa  615k v. 2 28 sept. 2017, 03:01 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea fondurilor necesare desfăşurării activităţilor organizate cu ocazia Zilelor comunei Brusturoasa  640k v. 2 28 sept. 2017, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici si personalului contractual incepand cu 1 iulie 2017 conform Legii nr. 153/2017  1891k v. 5 8 feb. 2018, 00:33 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  996k v. 2 28 sept. 2017, 03:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru alocării unităţile de cult din comuna Brusturoasa în anul 2017  1049k v. 2 28 sept. 2017, 03:05 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturoasa, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al Comunei Brusturoasa  2211k v. 2 27 mar. 2019, 00:24 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării HCL nr. 18/1999 - inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Brusturoasa, modificată şi completată prin HCL nr. 48/2017  1164k v. 2 27 mar. 2019, 00:25 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea completării HCL nr. 20/2018 - inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Brusturoasa,  1021k v. 2 27 mar. 2019, 00:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea Actului adiţional nr.l la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău, nr.1078/1087 din 16.04.2018  1334k v. 2 27 mar. 2019, 00:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROPUNERII DE ACORD DE REABILITARE DRUM VICINAL SAT BRUSTUROASA  952k v. 2 27 mar. 2019, 00:29 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii decembrie 2018 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar care isi desfasoară activitatea la unităţile de învăţământ din comuna Brusturoasa, judeţul Bacău si se deplasează din alte localităţi  951k v. 2 27 mar. 2019, 00:29 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea încheierii contractului „Servicii de cadastru pentru înscrierea în cartea funciară a comunei Brusturoasa a pîrîului Ursului şi a drumului sătesc aferent” prin achiziţie directă din SEAP cu finanţare din bugetul local  662k v. 2 27 mar. 2019, 00:30 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău  690k v. 2 27 mar. 2019, 00:31 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea alocării sumei de 200.000 Iei din excedentul bugetar al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă Ia secţiunea funcţionare in anul 2019  583k v. 2 27 mar. 2019, 00:33 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018  3172k v. 2 7 iun. 2018, 00:47 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea achiziţionării de pietriş pentru drumurile săteşti şi vicinale  1488k v. 2 7 iun. 2018, 00:47 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2018  6892k v. 2 12 mar. 2018, 05:35 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a documentaţiei de atribuire a contractului se servicii ’’Proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţii acorduri, avize pentru obiectivul Construire si dotare Cămin Cultural in sat Brusturoasa, comuna Brusturoasa, judeţul Racaii”  1387k v. 2 12 mar. 2018, 05:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind respingerea contestaţiei depusă de Asociaţia Prietenii Pământului împotriva HCl nr. 53/2017  671k v. 2 12 mar. 2018, 05:37 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de lucru pentru prestarea unor activitati in folosul comunităţii.  2969k v. 2 12 mar. 2018, 05:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturoasa, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al Comunei Brusturoasa, pentru anul 2018  2918k v. 2 12 mar. 2018, 05:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Bacău a ACoR  1416k v. 2 12 mar. 2018, 05:42 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile martie, aprilie şi mai 2018  530k v. 2 12 mar. 2018, 05:43 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice - consultanţă şi reprezentare în instanţă a Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar,  859k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brusturoasa, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al Comunei Brusturoasa, pentru anul 2018  2813k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Brusturoasa în anul şcolar 2018-2019  1104k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău  1277k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2018  1022k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE pentru aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB  906k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂREpentru modificarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al comunei Brusturoasa nr.41/2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, cu modificările şi completările ulterioare  1076k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea „ Planului de analiza a riscurilor comunei Brusturoasa „  550k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea consumului mediu de combustibili pentru autovehiculele si utilajele aflate in patrimoniul primăriei Brusturoasa  952k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea schimbării formei de organizare al SC Eco Valea Muntelui S.R.L. din societate cu răspundere limitata în societate pe acţiuni  753k v. 2 8 feb. 2018, 04:53 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare  17481k v. 2 7 iun. 2018, 00:18 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap  3120k v. 2 7 iun. 2018, 00:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul de Asistenţă Socială Brusturoasa  11261k v. 2 7 iun. 2018, 00:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare ale comunei Brusturoasa pentru anul 2 017  583k v. 3 7 iun. 2018, 00:43 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru persoana singură Tăranu Maria a cărei locuinţe a fost distrusă de un incendiu  866k v. 2 7 iun. 2018, 00:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a închirierii prin licitaţie a unei suprafeţei de teren situat în satul Camenca punct ’’Ciocan”  600k v. 2 7 iun. 2018, 00:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea în principiu a vânzării a spaţiului cu destinaţie comercială situat în sat Brusturoasa, nr. 466, aparţinând domeniului privat al comunei Brusturoasa  855k v. 2 7 iun. 2018, 00:28 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile iunie, iulie şi august 2018  564k v. 2 7 iun. 2018, 00:28 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Brusturoasa ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilitate publică „TROTUŞ GAZ”, a Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară de utilitate publică “TROTUŞ GAZ”  1230k v. 2 7 iun. 2018, 00:30 Svsu Brusturoasa