Consiliul Local‎ > ‎

Hotărâri Consiliu


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 485140 lei  1041k v. 1 20 mar. 2017, 04:15 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind modificarea Hotararii nr 66/30.11.2012 cu privire la aprobarea taxelor si impozitelor pt anul 2013  16961k v. 1 6 mar. 2013, 04:06 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  4090k v. 1 20 mar. 2017, 04:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială al Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău  1008k v. 1 20 mar. 2017, 04:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  461k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1001k v. 2 11 apr. 2016, 03:47 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  889k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  971k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6844k v. 4 28 sept. 2017, 03:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  8297k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  852k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  2462k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1035k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  837k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6482k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3673k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1313k v. 2 11 apr. 2016, 03:47 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN   1188k v. 3 6 mar. 2013, 03:15 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru acoperirea golurilor de Casa in anul 2013   530k v. 2 6 mar. 2013, 03:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea deschiderii unui cont curent si contractarea unui împrumut bancar   1175k v. 2 6 mar. 2013, 03:09 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici pentru proiectul cu denumirea "AMENAJARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU"  1009k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „AMENAJARE ŞCOALA CUCHINIŞ ŞI ÎNFIINŢARE GRUP SANITAR ŞI CENTRALĂ TERMICĂ LOCALITATE CUCHINIŞ, COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU"  1063k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „Construcţie punte pietonală peste râul Trotuş, în zona gării CFR , în comuna Brusturoasa, judeţul Bacău",  505k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 Ia Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău"  818k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Aprobarea cotizaţiei anuale Ia patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB  632k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului comuna Brusturoasa si Serviciului Public de Asistenţă Socială Brusturoasa  1408k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea „ Planului de analiza a riscurilor comunei Brusturoasa „  314k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială BRUSTUROASA în anul 2017  1755k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău  373k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru lunile aprilie, mai iunie 2017  369k v. 2 20 mar. 2017, 04:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu denumirea „Reabilitare Şcoala Gimnazială Ioana Radu Rosseti, Brusturoasa, Bacău"  962k v. 2 20 mar. 2017, 04:08 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Acoperire deficit bugetar  359k v. 2 7 feb. 2017, 04:19 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  943k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  998k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  751k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  711k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1176k v. 2 6 ian. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  460k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  842k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  492k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  510k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  501k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  868k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  457k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  949k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  489k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  946k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  560k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6198k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  474k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  447k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  886k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1063k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  599k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Brusturoasa  663k v. 2 28 aug. 2012, 23:42 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea luarii in administrarea a unui numar de 817 unitati de compostare individuala   1460k v. 2 28 aug. 2012, 23:53 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  643k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  548k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  507k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire şi dotare Cămin Cultural, sat Brusturoasa, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău”.  1229k v. 2 22 nov. 2017, 03:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Brusturoasa pentru trimestrul III 2017  2076k v. 2 22 nov. 2017, 03:22 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a listei de investiţii pentru anul 2017  2818k v. 2 22 nov. 2017, 03:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE aprobarea inventarului centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brusturoasa  9702k v. 2 22 nov. 2017, 03:24 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  762k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1134k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  443k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  659k v. 2 20 dec. 2016, 03:07 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  513k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  520k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1925k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  2158k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1356k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  6147k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3183k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1426k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1029k v. 2 30 aug. 2016, 03:00 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  20116k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  529k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  888k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  804k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  510k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  450k v. 2 7 dec. 2016, 00:53 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”  814k v. 3 7 feb. 2017, 04:24 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Primirea oraşului ONEŞTI in calitate de membru la - ADIB   456k v. 3 7 feb. 2017, 04:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ADIS Bacău, pentru anul 2017   836k v. 3 7 feb. 2017, 04:30 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Planul de lucru pentru prestarea unor activitati in folosul comunitatii.   1888k v. 3 7 feb. 2017, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Transmiterea dreptului de administrare pentru un microbuz marca FIAT-DUCATO, către Şcoala Gimnazială „Ioana R Rosetti” Brusturoasa   663k v. 3 7 feb. 2017, 05:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
privind transmiterea in administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială „Sf. Stelian" Brusturoasa a imobilelor terenuri si clădiri, proprietate publica a U.A.T. Brusturoasa, in care isi desfăşoară activitatea  1079k v. 2 20 mar. 2017, 04:18 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Raport de evaluare a imobilului situat în comuna Brusturoasa, nr. 466,  413k v. 3 7 feb. 2017, 05:22 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie Reabilitare Şcoala Gimnazială Ioana Radu Rosseti, Brusturoasa, Bacău”  2247k v. 2 22 nov. 2017, 03:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie „Amenajare Şcoala Cuchiniş şi înfiinţare grup sanitar şi centrală termică localitate Brusturoasa, Comuna Brusturoasa, judeţul Bacău"  2271k v. 2 22 nov. 2017, 03:28 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotatare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013   5577k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind incheierea exercitiului bugetra pa anul 2013   568k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
H.C.L privind aprobarea listei de investitii pe anul 2013  1944k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HCL privind organizarea retelei scolare pt. anul 2013-2014  503k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea taxelor la serviciile de salubritate prestate de catre SC ECO VALEA MUNTELUI  599k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea planului de lucru pt. prestarea unor servicii in folosul comunitatii  2976k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotatare privind scutirea de plata impozitului pe cladiri si terenul aferent Centrului pt. conservarea traditiilor  697k v. 3 3 apr. 2013, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind stabilirea unor masuri pt. gospodarirea si infrumusetarea comunei  2259k v. 3 3 apr. 2013, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare, necesare prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta  467k v. 2 3 apr. 2013, 05:01 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind insusirea si aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investitie”Construire Cămin cultural racord electric si dotări in comuna Brusturoasa, judeţul Bacau”   746k v. 3 9 mai 2012, 05:32 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodărire, Intretinere si înfrumuseţare a comunei Brusturoasa  505k v. 4 9 mai 2012, 05:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea “Regulamentului Local al Consiliului Local Brusturoasa privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism”   668k v. 3 9 mai 2012, 05:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea demolării imobilului constructie “Cămin Cultural, comuna Brusturoasa”Judeţul Bacau   842k v. 3 9 mai 2012, 05:39 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind acordul de principiu al Consiliului Local al comunei Brusturoasa Privind contractarea unui împrumut in vederea achitarii TVA -ului aferent proiectului MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC133 si DC134, CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA BRUSTUROASA pana la rambursarea acestuia de către APDRP IASI   791k v. 3 9 mai 2012, 05:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brusturoasa   527k v. 3 9 mai 2012, 05:35 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea,funcţionarea şi organizarea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Brusturoasa  976k v. 2 22 oct. 2017, 23:23 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Brusturoasa  881k v. 2 22 oct. 2017, 23:25 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor pentru buna gospodărire a comunei Brusturoasa şi respectarea condiţiilor de mediu  2659k v. 2 22 oct. 2017, 23:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii: ’’Reparaţii drum sătesc Buruienişu de Sus - Biserică, afectat de fenomene hidrometeorologice”  592k v. 2 23 oct. 2017, 01:52 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind atribuirea denumirii străzilor in satele componente ale comunei BRUSTUROASA judeţul Bacau.  3856k v. 2 23 oct. 2017, 01:53 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare  4300k v. 2 23 oct. 2017, 01:55 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  469k v. 2 15 nov. 2016, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  494k v. 2 15 nov. 2016, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  486k v. 2 15 nov. 2016, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  15055k v. 2 15 nov. 2016, 04:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  915k v. 2 15 nov. 2016, 04:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  449k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  476k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  537k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1724k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  846k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  832k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  919k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  861k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1045k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  2729k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3397k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  493k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  548k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  555k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1152k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  524k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  437k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂREprivind desemnarea reprezentantului consiliului local, ca membru în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director  978k v. 2 24 iul. 2017, 00:43 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local la finanţarea activităţii de proiecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pe anul 2017  941k v. 2 24 iul. 2017, 00:43 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  431k v. 2 2 sept. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  896k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  930k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  527k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  511k v. 3 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  3352k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  921k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  447k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1085k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  13386k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  934k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  876k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1135k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1832k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  796k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1449k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  8722k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  845k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  912k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  530k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  512k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  497k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  415k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  727k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  692k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  415k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  388k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  743k v. 2 30 iun. 2016, 00:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  475k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  469k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1012k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  524k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan din satul Brusturoasa,în două corpuri funciare distincte în vederea realizării obiectivului de investiţie Cămin Cultural.  1355k v. 2 24 iul. 2017, 01:28 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017  545k v. 2 24 mai 2017, 05:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea aderării comunei Brusturoasa la Societatea Naţională de Cruce Roşie  386k v. 2 24 mai 2017, 05:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea Planului anual si de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionării situaţiilor de urgenţă.  5467k v. 2 24 mai 2017, 05:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea realizării unor lucrări  521k v. 2 24 mai 2017, 05:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARAREPrivind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea măsurătorilor topografice pentru ridicarea în plan a limitelor sectoarelor proiectate în vederea desfăşurării programului de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara  357k v. 2 24 mai 2017, 05:16 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind numirea Dirigintilor de Şantier pentru realizarea investitiei „Dezvoltare locala in comuna Brusturoasa, jud. Bacau   614k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Brusturoasa pentru anul 2011.   554k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea solicitării Scrisorii de Garanţie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN   574k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotararea privind aprobarea instrumentării Proiectului Integrat de Investitii „Modernizare drumuri comunale DC 133 şi DC 143, Centru social şi Promovarea patrimoniului cultural rural, în comuna Brusturoasa, Judeţul Bacău".   502k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea proiectului „ LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA BRUSTUROASA „   924k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre privind majorarea de capital social şi numirea unui cenzor plin şi a unui cenzor supleant la S.C ECO VALEA MUNTELUI SRL Comăneşti  1073k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre cu privire la achiziţionarea unui mijloc de transport  455k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre cu privire la aprobarea casării unui mijloc de transport  455k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind asocierea Consiliului Local BRUSTUROASA, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui   591k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare pentru aprobarea statului nominal de functii si organigramei   535k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare pentru rectificarea bugetului local al comunei Brusturoasa pentru anul 2011.   470k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de,, Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase, in judetul Bacau".  1013k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2011   854k v. 3 28 aug. 2012, 23:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA SUMELOR PROVENITE DIN SUBVENŢII APIA   507k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind atribuirea in folosinţa gratuita in favoarea EON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. a suprafeţei de 25 mp ocupata definitiv de fundaţia stâlpului metalic LEA 110 Kv   861k v. 4 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind înfiinţarea "Registrului local al Spaţiilor verzi din comuna Brusturoasa"   536k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie "Construcţie centru de informare turistică, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău, " prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală   969k v. 3 28 aug. 2012, 23:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr 31 din data de 05.05.2011 cu privire la susţinerea activitatii Politiei Animalelor.  429k v. 4 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea proiectului „ LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA BRUSTUROASA „   1030k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2011   578k v. 2 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru o perioadă de 2 luni   453k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind primirea comunelor Cleja si Tamas in calitate de membri la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia   534k v. 3 19 apr. 2012, 01:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARAREprivind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 din comuna Brusturoasa, jud. Bacau;  532k v. 4 19 apr. 2012, 01:20 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind organizarea reţelei şcolare a unitatilor de învatamant preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012/2013, din comuna Brusturoasa, judeţul Bacau.   505k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind numirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Brusturoasa in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii în unitatile de de invatama.nt preuniversitar de stat din comuna Brusturoasa, judeţul Bacau   645k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind aprobarea contractării si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.600.000 Iei pentru finalizarea implementării proiectului pe M322 MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC133 SI DC 134 , CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA BRUSTUROASA.   799k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind modificarea listei de investiţii in cadrul bugetului local pe anul 2012  607k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”   687k v. 3 19 apr. 2012, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si statului de funcţii şi de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Brusturoasa pentru anul 2012.   1069k v. 3 19 apr. 2012, 01:14 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind constatarea islazului comunal ca fiind în proprietatea Unitatii Administrativ -Teritorială Brusturoasa, judeţul Bacău din anul 1990.   634k v. 3 19 apr. 2012, 01:16 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizatiei anuale ia Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui  561k v. 3 19 apr. 2012, 01:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 50 din data de 24.10.2011 cu privire la introducerea unor taxe speciale pentru baza sportiva si vestiarul aferent, aflate în administrarea Primăriei Comunei Brusturoasa.   518k v. 3 19 apr. 2012, 01:18 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economiciai investiţiei REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  443k v. 3 17 apr. 2012, 22:32 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brusturoasa   626k v. 3 19 apr. 2012, 01:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotararea privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor   544k v. 3 17 apr. 2012, 22:35 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  448k v. 2 23 oct. 2015, 02:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  987k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  914k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  458k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  821k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  833k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1225k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  990k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  450k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  506k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  511k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  520k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  508k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  555k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  956k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1307k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  491k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  466k v. 2 13 iul. 2016, 04:40 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  975k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  1632k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  899k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  577k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  502k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  759k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  879k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  894k v. 2 17 aug. 2016, 03:02 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni  557k v. 3 1 mar. 2012, 01:43 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea taxelor la serviciile de salubritate   589k v. 3 1 mar. 2012, 01:47 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita in favoarea EON MOLDOVA a suprafetei de 795 mp teren   624k v. 3 1 mar. 2012, 01:57 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea aprobarii cotizatiei anuale la ADIS BACAU  708k v. 3 1 mar. 2012, 01:59 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarului de ajutor social, etc.  634k v. 3 1 mar. 2012, 02:03 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind scutirea de plata impozitului pe cladiri si terenul aferent Centrului pentru conservarea traditiilor.............  657k v. 3 1 mar. 2012, 02:05 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2012  571k v. 3 1 mar. 2012, 02:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012  1079k v. 3 1 mar. 2012, 02:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2011  511k v. 4 1 mar. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
  432k v. 2 28 sept. 2017, 03:12 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
Aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2017  4516k v. 2 6 apr. 2017, 00:23 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE Pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2017  547k v. 2 28 sept. 2017, 02:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 18/1999 - inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Brusturoasa, modificată şi completată prin HCL nr. 5/30.01.2014  1951k v. 2 28 sept. 2017, 02:57 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „ACHIZIŢIE MICROBUZ SPECIALIZAT PENTRU ACCESIBILIZAREA SERVICIILOR SOCIALE IN COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACAU”  1929k v. 2 28 sept. 2017, 02:58 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE Privind aprobarea indicatorilor tebnico-economici pentru proiectul cu denumirea „amenajare şcoala cuchiniş şi înfiinţare grup sanitar şi centrală TERMICĂ LOCALITATE BRUSTUROSA, COMUNA BRUSTUROASA, JUDEŢUL BACĂU"  915k v. 2 28 sept. 2017, 03:00 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE pentru aprobarea încetării activităţii Centrului de zi pentru copii ’’Sfanţul Stelian”, sat Hîngăneşti, comuna Brusturoasa  615k v. 2 28 sept. 2017, 03:01 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea fondurilor necesare desfăşurării activităţilor organizate cu ocazia Zilelor comunei Brusturoasa  640k v. 2 28 sept. 2017, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTARARE privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici si personalului contractual incepand cu 1 iulie 2017 conform Legii nr. 153/2017  1886k v. 2 28 sept. 2017, 03:02 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
  996k v. 2 28 sept. 2017, 03:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizați Descărcați
HOTĂRÂRE privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru alocării unităţile de cult din comuna Brusturoasa în anul 2017  1049k v. 2 28 sept. 2017, 03:05 Svsu Brusturoasa