Consiliul Local‎ > ‎

Hotărâri Consiliu


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1041k v. 1 22 iul. 2015, 23:26 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind modificarea Hotararii nr 66/30.11.2012 cu privire la aprobarea taxelor si impozitelor pt anul 2013  16961k v. 1 6 mar. 2013, 04:06 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  4087k v. 1 1 feb. 2016, 23:14 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1008k v. 1 10 iun. 2013, 22:38 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  461k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1001k v. 2 11 apr. 2016, 03:47 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  889k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  971k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  6844k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  8297k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  852k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  2462k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1035k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  837k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  6482k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  3673k v. 2 14 mar. 2016, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1313k v. 2 11 apr. 2016, 03:47 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN   1188k v. 3 6 mar. 2013, 03:15 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru acoperirea golurilor de Casa in anul 2013   530k v. 2 6 mar. 2013, 03:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind aprobarea deschiderii unui cont curent si contractarea unui împrumut bancar   1175k v. 2 6 mar. 2013, 03:09 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  460k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  842k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  492k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  510k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  501k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  868k v. 2 18 dec. 2015, 00:56 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  457k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  949k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  489k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  946k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  560k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  6198k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  474k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  447k v. 2 22 ian. 2016, 02:21 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  886k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1063k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  599k v. 2 22 iul. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Brusturoasa  663k v. 2 28 aug. 2012, 23:42 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea luarii in administrarea a unui numar de 817 unitati de compostare individuala   1460k v. 2 28 aug. 2012, 23:53 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  643k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  548k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  507k v. 2 4 ian. 2013, 02:17 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotatare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013   5577k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind incheierea exercitiului bugetra pa anul 2013   568k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
H.C.L privind aprobarea listei de investitii pe anul 2013  1944k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HCL privind organizarea retelei scolare pt. anul 2013-2014  503k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea taxelor la serviciile de salubritate prestate de catre SC ECO VALEA MUNTELUI  599k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea planului de lucru pt. prestarea unor servicii in folosul comunitatii  2976k v. 4 3 apr. 2013, 04:54 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotatare privind scutirea de plata impozitului pe cladiri si terenul aferent Centrului pt. conservarea traditiilor  697k v. 3 3 apr. 2013, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind stabilirea unor masuri pt. gospodarirea si infrumusetarea comunei  2259k v. 3 3 apr. 2013, 04:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare, necesare prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta  467k v. 2 3 apr. 2013, 05:01 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE Privind insusirea si aprobarea proiectului tehnic pentru proiectul de investitie”Construire Cămin cultural racord electric si dotări in comuna Brusturoasa, judeţul Bacau”   746k v. 3 9 mai 2012, 05:32 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE Privind aprobarea programului de masuri pentru buna gospodărire, Intretinere si înfrumuseţare a comunei Brusturoasa  505k v. 4 9 mai 2012, 05:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE privind aprobarea “Regulamentului Local al Consiliului Local Brusturoasa privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism”   668k v. 3 9 mai 2012, 05:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE Privind aprobarea demolării imobilului constructie “Cămin Cultural, comuna Brusturoasa”Judeţul Bacau   842k v. 3 9 mai 2012, 05:39 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE Privind acordul de principiu al Consiliului Local al comunei Brusturoasa Privind contractarea unui împrumut in vederea achitarii TVA -ului aferent proiectului MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC133 si DC134, CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA BRUSTUROASA pana la rambursarea acestuia de către APDRP IASI   791k v. 3 9 mai 2012, 05:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brusturoasa   527k v. 3 9 mai 2012, 05:35 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  449k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  476k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  537k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1724k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  846k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  832k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  919k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  861k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1045k v. 2 11 apr. 2016, 03:46 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  2729k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  3397k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  493k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  548k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  555k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1152k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  524k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  437k v. 2 10 iun. 2013, 22:41 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  431k v. 2 2 sept. 2015, 23:27 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  896k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  930k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  527k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  511k v. 3 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  3352k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  921k v. 2 2 sept. 2015, 23:36 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  447k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1085k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  13386k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  934k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  876k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1135k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1832k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  796k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1449k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  8722k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  845k v. 2 11 dec. 2015, 03:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  912k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  530k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  512k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  497k v. 2 6 aug. 2013, 00:38 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  475k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  469k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1012k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  524k v. 2 5 iun. 2015, 00:36 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind numirea Dirigintilor de Şantier pentru realizarea investitiei „Dezvoltare locala in comuna Brusturoasa, jud. Bacau   614k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Brusturoasa pentru anul 2011.   554k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind aprobarea solicitării Scrisorii de Garanţie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN   574k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotararea privind aprobarea instrumentării Proiectului Integrat de Investitii „Modernizare drumuri comunale DC 133 şi DC 143, Centru social şi Promovarea patrimoniului cultural rural, în comuna Brusturoasa, Judeţul Bacău".   502k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea proiectului „ LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA BRUSTUROASA „   924k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotărâre privind majorarea de capital social şi numirea unui cenzor plin şi a unui cenzor supleant la S.C ECO VALEA MUNTELUI SRL Comăneşti  1073k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotărâre cu privire la achiziţionarea unui mijloc de transport  455k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotărâre cu privire la aprobarea casării unui mijloc de transport  455k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind asocierea Consiliului Local BRUSTUROASA, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui   591k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare pentru aprobarea statului nominal de functii si organigramei   535k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare pentru rectificarea bugetului local al comunei Brusturoasa pentru anul 2011.   470k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de,, Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase, in judetul Bacau".  1013k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2011   854k v. 3 28 aug. 2012, 23:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA SUMELOR PROVENITE DIN SUBVENŢII APIA   507k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind atribuirea in folosinţa gratuita in favoarea EON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. a suprafeţei de 25 mp ocupata definitiv de fundaţia stâlpului metalic LEA 110 Kv   861k v. 4 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind înfiinţarea "Registrului local al Spaţiilor verzi din comuna Brusturoasa"   536k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţie "Construcţie centru de informare turistică, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău, " prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală   969k v. 3 28 aug. 2012, 23:55 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE Pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr 31 din data de 05.05.2011 cu privire la susţinerea activitatii Politiei Animalelor.  429k v. 4 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE privind necesitatea şi oportunitatea proiectului „ LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A INFRASTRUCTURII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ÎN COMUNA BRUSTUROASA „   1030k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2011   578k v. 2 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Brusturoasa pentru o perioadă de 2 luni   453k v. 3 19 apr. 2012, 01:19 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind primirea comunelor Cleja si Tamas in calitate de membri la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia   534k v. 3 19 apr. 2012, 01:20 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARAREprivind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 din comuna Brusturoasa, jud. Bacau;  532k v. 4 19 apr. 2012, 01:20 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind organizarea reţelei şcolare a unitatilor de învatamant preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012/2013, din comuna Brusturoasa, judeţul Bacau.   505k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind numirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Brusturoasa in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii în unitatile de de invatama.nt preuniversitar de stat din comuna Brusturoasa, judeţul Bacau   645k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind aprobarea contractării si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.600.000 Iei pentru finalizarea implementării proiectului pe M322 MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC133 SI DC 134 , CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA BRUSTUROASA.   799k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind modificarea listei de investiţii in cadrul bugetului local pe anul 2012  607k v. 3 8 nov. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB”   687k v. 3 19 apr. 2012, 01:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei si statului de funcţii şi de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Brusturoasa pentru anul 2012.   1069k v. 3 19 apr. 2012, 01:14 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTARARE privind constatarea islazului comunal ca fiind în proprietatea Unitatii Administrativ -Teritorială Brusturoasa, judeţul Bacău din anul 1990.   634k v. 3 19 apr. 2012, 01:16 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizatiei anuale ia Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui  561k v. 3 19 apr. 2012, 01:17 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
HOTĂRÂRE privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 50 din data de 24.10.2011 cu privire la introducerea unor taxe speciale pentru baza sportiva si vestiarul aferent, aflate în administrarea Primăriei Comunei Brusturoasa.   518k v. 3 19 apr. 2012, 01:18 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economiciai investiţiei REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC  443k v. 3 17 apr. 2012, 22:32 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brusturoasa   626k v. 3 19 apr. 2012, 01:11 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotararea privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor   544k v. 3 17 apr. 2012, 22:35 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  448k v. 2 23 oct. 2015, 02:10 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  987k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  914k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  458k v. 2 23 oct. 2015, 02:12 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  821k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  833k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  1225k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  990k v. 2 23 oct. 2015, 02:13 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  450k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  506k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  511k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  520k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  508k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
  555k v. 2 2 oct. 2015, 02:45 Svsu Brusturoasa
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni  557k v. 3 1 mar. 2012, 01:43 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea taxelor la serviciile de salubritate   589k v. 3 1 mar. 2012, 01:47 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita in favoarea EON MOLDOVA a suprafetei de 795 mp teren   624k v. 3 1 mar. 2012, 01:57 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea aprobarii cotizatiei anuale la ADIS BACAU  708k v. 3 1 mar. 2012, 01:59 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarului de ajutor social, etc.  634k v. 3 1 mar. 2012, 02:03 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind scutirea de plata impozitului pe cladiri si terenul aferent Centrului pentru conservarea traditiilor.............  657k v. 3 1 mar. 2012, 02:05 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2012  571k v. 3 1 mar. 2012, 02:07 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012  1079k v. 3 1 mar. 2012, 02:09 Svsu Brusturoasa
Ċ
Vizualizaţi Descărcaţi
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2011  511k v. 4 1 mar. 2012, 02:11 Svsu Brusturoasa